Mandarin tracks
Made Famous By Title
Deng Li Jun Tian Mi Mi
Deng Li Jun Xiao Cheng Gu Shi
Fei Xiang Dong Tian Li De Yi Ba Huo
Gao Sheng Mei Qian Nian Deng Yi Hui (Geng Xin)
Jiang Yu Heng Zai Hui Shou
Lao Lang Tong Zhuo De Ni
Li Yi Jun Feng Zhong De Chen Nuo
Li Zong Sheng Fan Ren Ge
Lin Zhi Xuan Dan Shen Qing Shen
Liu De Hua Nanren Ku Ba Bushi Zui
Liu De Hua Wangqing Shui
Liu Huan Shao Nian Zhuang Zhi Bu Yan Chou
Mei Yan Fang Nu Ren Hua
Na Ying Yi Xiao Er Guo
Ren Xian Qi Xin Tai Ruan
Tai Zheng Xiao Qian Zhi He
Tai Zheng Xiao Zhao Yi Ge Zi Dai Ti
Tian Zhen Gan Bei Peng You
Tian Zhen Zhi Zhuo
Tong An Ge Ming Tian Ni Shi Fou Yi Ran Ai Wo
Tong An Ge Qi Shi Ni Bu Dong Wo De Xin
Wang Fei Wo Yuan Yi
Wang Jie Yi Chang You Xi Yi Chang Meng
Wang Lihong Long De Chuan Ren
Wu Bai Bai Ge
Wu Bai Lei Qiao
Xiao Hu Dui Ai
Yang Yu Ying Qing Qing De Gao Su Ni
Yang Yu Ying Wo Bu Xiang Shuo
Ye Qian Wen Zhen Xin Zhen Yi Guo Yi Sheng
Yin Yi Lian Ai Shang Yi Ge Bu Hui Jia De Ren
Yin Yi Lian Zhi Shao Hai You Ni
Zhang Guo Rong Dang Ai Yi Cheng Wang Shi
Zhang Hao Zhe Zai Hui Dao Cong Qian
Zhang Xìn Zhe Ai Ru Chao Shui
Zhang Xue You Ni Hao Du
Zhang Xue You Web Bie
Zhang Yu Yue Liang Re De Huo
Zhang Yu Sheng Wo De Weilai Bu Shi Meng
Zhang Yu Sheng Yi Tian Dao Wan You Yong De Yu
Zhang Zhen Yue Zai Jian
Zhao Yong Hua Zui Lang Man De Shi
Zheng Zhi Hua Shui Shou
43 tracks
Profiler
Profiler Console 0 Load Time 19.8ms Memory Used 5.35 MB Database 8 Queries vars & Config Files 169

Console

Memory Usage

Benchmarks

8 ms Loading Time: Base Classes
20 ms Total Execution Time
28 ms Controller Execution Time ( Search / International )

Queries

0.0001 SELECT GET_LOCK('530a7f57e1df514280f946cee2bd5463', 300) AS ci_session_lockSpeed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: No tables used
0.0002 SELECT `data` FROM `bf_ci3_sessions` WHERE `id` = '530a7f57e1df514280f946cee2bd5463'Speed: 0.0002 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: Impossible WHERE noticed after reading const tables
0.0002 SHOW TABLES FROM `karaokeb_website`
0.0001 SELECT * FROM `bf_users`Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 1 - Extra:
0.0001 SELECT * FROM `bf_settings`Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 40 - Extra:
0.0001 SELECT COUNT(id) AS COUNT FROM `tracks`Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: - Rows: - Extra: SELECT tables optimized away
0.0001 SELECT `id`,`name` FROM charts ORDER BY `order`Speed: 0.0001 - Possible keys: - Key Used: - Type: ALL - Rows: 4 - Extra: Using filesort
0.0082 SELECT `tracks`.`id`, `language`, `title`, `artist` FROM `tracks` WHERE `tracks`.`id` BETWEEN 9000000 and 9800000 and `language`='mandarin' ORDER BY artist ASC Speed: 0.0082 - Possible keys: PRIMARY - Key Used: - Type: ALL - Rows: 17931 - Extra: Using WHERE; Using filesort
0.0092 Total Query Execution Time

Session User Data

__ci_last_regenerate 1606637295
is_client false
client_id 1
client_name demo
subdomain karaokebook
previous_page http://karaokebook.co.uk/index.php/search/international/mandarin

GET DATA

No GET data exists

POST DATA

No POST data exists

URI STRING

search/international/mandarin

CLASS/METHOD

search/international

HTTP HEADERS

HTTP_ACCEPT text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
HTTP_USER_AGENT CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
SERVER_PORT 80
SERVER_NAME karaokebook.co.uk
REMOTE_ADDR 35.153.39.7
SERVER_SOFTWARE Apache
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE en-US,en;q=0.5
SCRIPT_NAME /index.php
REQUEST_METHOD GET
HTTP_HOST
REMOTE_HOST
CONTENT_TYPE
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
QUERY_STRING
HTTP_ACCEPT_ENCODING br,gzip
HTTP_X_FORWARDED_FOR

CONFIG VARIABLES

base_url http://karaokebook.co.uk/
index_page index.php
uri_protocol AUTO
url_suffix
language english
charset UTF-8
enable_hooks true
subclass_prefix MY_
composer_autoload false
permitted_uri_chars a-z 0-9~%.:_-
allow_get_array true
enable_query_strings false
controller_trigger c
function_trigger m
directory_trigger d
log_threshold 0
log_path /home/karaokebookco/public_html/application/logs/
log_file_extension
log_file_permissions 420
log_date_format Y-m-d H:i:s
error_views_path
cache_path /home/karaokebookco/public_html/application/cache/
cache_query_string false
encryption_key 58f62e7a5c072527eb00fad7ccb6f547
sess_cookie_name bf_session
sess_expiration 7200
sess_time_to_update 300
sess_match_ip false
sess_expire_on_close false
sess_encrypt_cookie false
sess_use_database false
sess_table_name sessions
sess_match_useragent true
sess_driver database
sess_regenerate_destroy false
sess_save_path ci3_sessions
cookie_prefix
cookie_domain
cookie_path /
cookie_secure false
cookie_httponly false
standardize_newlines false
global_xss_filtering false
csrf_protection true
csrf_token_name ci_csrf_token
csrf_cookie_name ci_csrf_token
csrf_expire 7200
csrf_regenerate true
csrf_exclude_uris Array ( )
compress_output false
time_reference utc
rewrite_short_tags false
proxy_ips
site.default_user_timezone UM8
modules_locations Array ( [/home/karaokebookco/public_html/application/modules/] => ../../application/modules/ [/home/karaokebookco/public_html/bonfire/modules/] => ../../bonfire/modules/ )
site.backup_folder archives/
contexts Array ( [0] => content [1] => reports [2] => settings [3] => developer )
enable_activity_logging true
sparks_path ../sparks/
template.site_path /home/karaokebookco/public_html/
template.theme_paths Array ( [0] => themes )
template.default_layout index
template.ajax_layout ajax
template.use_mobile_themes false
template.default_theme default/
template.admin_theme admin
template.message_template <div class="alert alert-{type} alert-dismissable"> <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-hidden="true">×</button> <div>{message}</div> </div>
template.breadcrumb_symbol :
template.parse_views false
assets.directories Array ( [base] => assets [cache] => cache [css] => css [image] => images [js] => js [module] => module )
assets.js_opener $(document).ready(function() {
assets.js_closer });
assets.css_combine false
assets.js_combine false
assets.css_minify true
assets.js_minify true
assets.encrypt_name false
assets.encode false
assets.base_folder assets
assets.asset_folders Array ( [css] => css [js] => js [image] => images )
ui.current_shortcuts Array ( [form_save] => Array ( [description] => Save any form in the admin area. [action] => $("input[name=save]").click();return false; ) [create_new] => Array ( [description] => Create a new record in the module. [action] => window.location.href=$("a#create_new").attr("href"); ) [select_all] => Array ( [description] => Select all records in an index page. [action] => $("table input[type=checkbox]").click();return false; ) [delete] => Array ( [description] => Delete the record(s). [action] => $("#delete-me.btn-danger").click(); ) [module_index] => Array ( [description] => Return to the index of the current module. [action] => window.location.href=$("a#list").attr("href"); ) [goto_content] => Array ( [description] => Jump to the Content context. [action] => window.location.href=$("#tb_content").attr("href") ) [goto_reports] => Array ( [description] => Jump to the Reports context. [action] => window.location.href=$("#tb_reports").attr("href") ) [goto_settings] => Array ( [description] => Jump to the Settings context. [action] => window.location.href=$("#tb_settings").attr("href") ) [goto_developer] => Array ( [description] => Jump to the Developer context. [action] => window.location.href=$("#tb_developer").attr("href") ) )
emailer.write_to_file false
migrate.auto_core false
migrate.auto_app false
commonmark.valid_drivers Array ( [0] => Parsedown [1] => Markdown [2] => MarkdownExtra [3] => LeagueCommonMark )
commonmark.driver MarkdownExtended
twiggy Array ( [template_file_ext] => .html.twig [delimiters] => Array ( [tag_comment] => Array ( [0] => {# [1] => #} ) [tag_block] => Array ( [0] => {% [1] => %} ) [tag_variable] => Array ( [0] => {{ [1] => }} ) ) [environment] => Array ( [cache] => [debug] => 1 [charset] => utf-8 [base_template_class] => Twig_Template [auto_reload] => [strict_variables] => [autoescape] => [optimizations] => -1 ) [twig_cache_dir] => /home/karaokebookco/public_html/application/cache/twig/ [themes_base_dir] => views/ [include_apppath] => 1 [default_theme] => [default_layout] => index [default_template] => index [register_functions] => Array ( ) [register_filters] => Array ( ) [title_separator] => | )

Files

application.php
application/config/application.php
autoload.php
application/config/autoload.php
config.php
application/config/config.php
constants.php
application/config/constants.php
database.php
application/config/development/database.php
events.php
application/config/events.php
hooks.php
application/config/hooks.php
installer_lib.php
application/config/installer_lib.php
mimes.php
application/config/mimes.php
profiler.php
application/config/profiler.php
routes.php
application/config/routes.php
twiggy.php
application/config/twiggy.php
Search.php
application/controllers/Search.php
Base_Controller.php
application/core/Base_Controller.php
Front_Controller.php
application/core/Front_Controller.php
MY_Model.php
application/core/MY_Model.php
general_functions_helper.php
application/helpers/general_functions_helper.php
twiggy_helper.php
application/helpers/twiggy_helper.php
App_hooks.php
application/hooks/App_hooks.php
application_lang.php
application/language/english/application_lang.php
Profiler.php
application/libraries/Profiler.php
Twiggy.php
application/libraries/Twiggy.php
Chart_model.php
application/models/Chart_model.php
Client_model.php
application/models/Client_model.php
Home_model.php
application/models/Home_model.php
Requests_model.php
application/models/Requests_model.php
Tracks_model.php
application/models/Tracks_model.php
Base.php
application/third_party/MX/Base.php
Config.php
application/third_party/MX/Config.php
Controller.php
application/third_party/MX/Controller.php
Lang.php
application/third_party/MX/Lang.php
Loader.php
application/third_party/MX/Loader.php
Autoloader.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Autoloader.php
Compiler.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Compiler.php
CompilerInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/CompilerInterface.php
Environment.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Environment.php
ExistsLoaderInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/ExistsLoaderInterface.php
ExpressionParser.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/ExpressionParser.php
Extension.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Extension.php
Core.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Extension/Core.php
Debug.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Extension/Debug.php
Escaper.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Extension/Escaper.php
Optimizer.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Extension/Optimizer.php
Staging.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Extension/Staging.php
ExtensionInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/ExtensionInterface.php
Lexer.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Lexer.php
LexerInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/LexerInterface.php
Filesystem.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Loader/Filesystem.php
LoaderInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/LoaderInterface.php
Node.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node.php
Block.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Block.php
BlockReference.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/BlockReference.php
Body.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Body.php
Expression.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression.php
Array.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Array.php
AssignName.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/AssignName.php
Binary.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Binary.php
Add.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Binary/Add.php
Concat.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Binary/Concat.php
Equal.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Binary/Equal.php
Call.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Call.php
Conditional.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Conditional.php
Constant.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Constant.php
Filter.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Filter.php
Default.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Filter/Default.php
GetAttr.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/GetAttr.php
Name.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Name.php
Test.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Test.php
Defined.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Test/Defined.php
Unary.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Unary.php
Not.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Expression/Unary/Not.php
For.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/For.php
ForLoop.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/ForLoop.php
If.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/If.php
Include.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Include.php
Module.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Module.php
Print.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Print.php
Set.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Set.php
Text.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Node/Text.php
NodeInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/NodeInterface.php
NodeOutputInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/NodeOutputInterface.php
NodeTraverser.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/NodeTraverser.php
Escaper.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/NodeVisitor/Escaper.php
Optimizer.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/NodeVisitor/Optimizer.php
SafeAnalysis.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/NodeVisitor/SafeAnalysis.php
NodeVisitorInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/NodeVisitorInterface.php
Parser.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Parser.php
ParserInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/ParserInterface.php
SimpleFilter.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/SimpleFilter.php
SimpleFunction.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/SimpleFunction.php
SimpleTest.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/SimpleTest.php
Template.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Template.php
TemplateInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TemplateInterface.php
Token.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/Token.php
TokenParser.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser.php
AutoEscape.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/AutoEscape.php
Block.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Block.php
Do.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Do.php
Embed.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Embed.php
Extends.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Extends.php
Filter.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Filter.php
Flush.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Flush.php
For.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/For.php
From.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/From.php
If.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/If.php
Import.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Import.php
Include.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Include.php
Macro.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Macro.php
Set.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Set.php
Spaceless.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Spaceless.php
Use.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParser/Use.php
TokenParserBroker.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParserBroker.php
TokenParserBrokerInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParserBrokerInterface.php
TokenParserInterface.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenParserInterface.php
TokenStream.php
application/vendor/Twig/lib/Twig/TokenStream.php
Benchmark.php
bonfire/ci3/core/Benchmark.php
CodeIgniter.php
bonfire/ci3/core/CodeIgniter.php
Common.php
bonfire/ci3/core/Common.php
Config.php
bonfire/ci3/core/Config.php
Controller.php
bonfire/ci3/core/Controller.php
Hooks.php
bonfire/ci3/core/Hooks.php
Input.php
bonfire/ci3/core/Input.php
Lang.php
bonfire/ci3/core/Lang.php
Loader.php
bonfire/ci3/core/Loader.php
Log.php
bonfire/ci3/core/Log.php
Model.php
bonfire/ci3/core/Model.php
Output.php
bonfire/ci3/core/Output.php
Router.php
bonfire/ci3/core/Router.php
Security.php
bonfire/ci3/core/Security.php
URI.php
bonfire/ci3/core/URI.php
Utf8.php
bonfire/ci3/core/Utf8.php
hash.php
bonfire/ci3/core/compat/hash.php
mbstring.php
bonfire/ci3/core/compat/mbstring.php
password.php
bonfire/ci3/core/compat/password.php
standard.php
bonfire/ci3/core/compat/standard.php
DB.php
bonfire/ci3/database/DB.php
DB_driver.php
bonfire/ci3/database/DB_driver.php
DB_query_builder.php
bonfire/ci3/database/DB_query_builder.php
DB_result.php
bonfire/ci3/database/DB_result.php
mysqli_driver.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_driver.php
mysqli_result.php
bonfire/ci3/database/drivers/mysqli/mysqli_result.php
directory_helper.php
bonfire/ci3/helpers/directory_helper.php
language_helper.php
bonfire/ci3/helpers/language_helper.php
url_helper.php
bonfire/ci3/helpers/url_helper.php
profiler_lang.php
bonfire/ci3/language/english/profiler_lang.php
Cache.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/Cache.php
Cache_dummy.php
bonfire/ci3/libraries/Cache/drivers/Cache_dummy.php
Driver.php
bonfire/ci3/libraries/Driver.php
Session.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session.php
Session_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/Session_driver.php
Session_database_driver.php
bonfire/ci3/libraries/Session/drivers/Session_database_driver.php
BF_Lang.php
bonfire/core/BF_Lang.php
BF_Loader.php
bonfire/core/BF_Loader.php
BF_Model.php
bonfire/core/BF_Model.php
BF_Router.php
bonfire/core/BF_Router.php
BF_Security.php
bonfire/core/BF_Security.php
BF_directory_helper.php
bonfire/helpers/BF_directory_helper.php
application_helper.php
bonfire/helpers/application_helper.php
config_file_helper.php
bonfire/helpers/config_file_helper.php
Assets.php
bonfire/libraries/Assets.php
Console.php
bonfire/libraries/Console.php
Events.php
bonfire/libraries/Events.php
Installer_lib.php
bonfire/libraries/Installer_lib.php
Modules.php
bonfire/libraries/Modules.php
Route.php
bonfire/libraries/Route.php
Template.php
bonfire/libraries/Template.php
Settings_lib.php
bonfire/modules/settings/libraries/Settings_lib.php
Settings_model.php
bonfire/modules/settings/models/Settings_model.php
index.php
index.php